Anunt Licitatie – Proiect ‘DeltActiv’ – Organizare evenimente

Anunt aparut in data de 05.05.2014

SC K Consulting Management and Coordination SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. Badea Cârtan nr. 14, corp B, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 – Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul major de interventie 5.1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare, în baza contractului nr. POSDRU/128/5.1/G/134401, titlu proiectului ‘DeltActiv – Programe integrate pentru locuitorii Deltei’, publica prezenta cerere de oferta pentru achizitionarea de Servicii de organizare evenimente – CPV 79950000-8 cu urmatoarele caracteristici:

  • Organizare 1 conferinta de presa pentru lansarea proiectului
  • Organizare 1 conferinta de presa pentru inchiderea proiectului

Serviciile pentru fiecare eveniment vor include:

  • chirie sala pentru minim 50 persoane pentru 1 zi
  • inchiriere aparatura sonorizare pentru 1 zi
  • pauze de cafea (min. 50 participanti) care sa contina produse de patiserie si cofetarie, apa plata si apa carbogazoasa, cafea, ceai, etc.
  • mape de presa (min. 50 bucati), continutul mapei va fi decis ulterior, avand minim 5 si maxim 10 pagini imprimate color/alb-negru.
  • 1 noapte cazare cu pensiune completa (mic dejun, pranz, cina) – pentru invitati din afara regiunii de implementare (min. 3 persoane si maxim 10 persoane)

Pe toata perioada proiectului se vor organiza 2 evenimente.

Pretul ofertei va fi corelat cu numarul de evenimente derulate, pretul unitar fiind estimat pentru ‘eveniment’. Atribuirea se va face conform criteriului: ‘Pretul cel mai scazut’.

Contractul va fi incheiat pe o perioada de aprozimativ 17 luni, de la data semnarii lui si pana la data de 27.09.2015.

Ofertantii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare la biroul proiectului din localitatea Crisan nr. 87, judetul Tulcea, Romania, tel: 0734 800311, e-mail: office@kcmc.ro, persoana de contact Andrei Georgescu.

Valoarea estimata a achizitiei este de: 8.064,52 lei, la care se adauga TVA. Data limita pentru primirea ofertelor este 13.05.2014, ora 12.00. Ofertele vor fi depuse la adresa: localitatea Crisan nr. 87, judetul Tulcea, Romania.

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilit în anunt sau la o alta adresa decât cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.