REGULAMENTUL CONCURSULUI – „ANTREPRENORI ÎN DELTA DUNĂRII”

Persoanele care fac parte din grupul țintă al proiectului “Deltactiv – programe integrate pentru locuitorii Deltei” si care au participat la unul din cursurile de formare furnizate prin intermediul proiectului au posibilitatea de a se înscrie în Concursul „Antreprenori în Delta Dunării”.

Concursul „Antreprenori în Delta Dunării” se organizează în scopul impulsionării, stimulării și dezvoltării antreprenoriatului în rândul locuitorilor din Delta Dunării, încurajării creării de noi întreprinderi, susținerii spiritului managerial și promovării culturii antreprenoriale în societate. Câștigătorii vor fi recompensați cu premii bănești. În acest fel participanții la concurs ale căror proiecte de afaceri au fost premiate vor fi încurajate să dezvolte afacerea propusă.

Proiectul “Deltactiv – programe integrate pentru locuitorii Deltei” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 in baza Contractului de finanțare POSDRU/128/5.1/G/134401 si este implementat de Asociația “Romano ButiQ” în parteneriat cu K Consulting Management and Coordination SRL si Asociația Vox Deltae.

REGULAMENTUL CONCURSULUI – „ANTREPRENORI ÎN DELTA DUNĂRII”