Proiectul  “Calificarea meseriaşilor tradiţionali romi’’ a ajuns la final

30 octombrie 2015, Slobozia

 Joi, 29 octombrie, la Centrul Cultural Ion Perlea din Slobozia, a avut loc conferinţa de închidere a proiectului “Calificarea meseriaşilor tradiţionali romi’’ implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa (DGASPC Ialomiţa), KCMC- K Consulting, Management and Coordination şi Asociaţia «Romano ButiQ»

În prezenţa reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a principalilor actori care ne-au ajutat în proiect – firme de formare, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai societăţilor comerciale, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai mass-media, ai AJOFM şi a câtorva dintre beneficiari am facut bilanţul unuia dintre cele mai importante proiecte destinate calificării persoanelor de etnie romă din Judeţul Ialomiţa.

Astfel, în perioada noiembrie 2013 – 30 octombrie 2015,  426 de persoane de etnie romă, majoritatea din localităţile Slobozia, Feteşti, Urziceni, Ţăndărei, Căzăneşti, Borăneşti, Reviga, Traian, Făcăeni şi Ion Roată au fost implicate în activităţile proiectului. Dintre acestea un număr de 380 de persoane au beneficiat de consiliere şi instruire în scopul asigurărării accesului şi a incluziunii pe piaţa forţei de muncă şi  205 persoane de etnie romă au participat la cursuri de calificare de Nivel I.

Meseriile în care au fost calificati au fost îngrijitoare bătrâni la domiciliu, baby-sitter, agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport în comun, tinichigiu-carosier, lucrător în confecţii-tricotaje, lucrător în tâmplărie, lucrător-finisor în construcţii. Toate persoanele au absolvit cursurile, fiind certificate în meseriile în care au fost calificate, iar 8 dintre aceste persoane şi-au gasit deja un loc de muncă.

Tot în perioada cursurilor de calificare, 40 de copii ai celor înscrişi la cursuri au beneficiat de acompaniere în cadru serviciilor aflate în subordinea DGASPC şi a Centrului Social Multifuncţional din  comuna Traian.

Cuprinzând vizionari de filme cu mesaje antidiscriminare şi dezbateri la care au participat peste 150 de persoane, proiectul a avut şi o componentă menită să demonteze stereotipurile cu privire la populaţia de etnie romă şi să asigure egalitatea de şanse.

De asemenea, prin cele două evenimente de mediere a relaţiilor dintre participanţii la cursuri şi potenţiali angajatori din judeţ am creat contexte favorabile interacţiunii dintre cei care se aflau în cautarea de forţă de muncă calificată în anumite domenii şi absolvenţii cursurilor desfăşurate în cadrul proiectului.

Proiectul „Calificarea meseriaşilor tradiţionali romi” a fost co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Pentru detalii suplimentare cu privire la proiect vă rugăm să ne contactaţi la adresa andreea@romanobutiq.ro sau la numărul de telefon 0727318729, persoană de contact Andreea Pătru, specialist relaţii publice.

###

Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa (DGASPC Ialomiţa)  îndeplineşte atribuţii atât în domeniul protecţiei copilului şi familiei, cât şi a altor persoane aflate în situaţie de risc.  Instituţia funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, având personalitate juridică. DGASPC Ialomiţa este instituţia care răspunde de aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei şi altor persoane aflate în nevoie, elaborând strategiile judeţene în domeniul protecţiei copilului a victimelor violenţei în familie, incluziunii sociale a grupurillor vulnerabile etc.

Asociația Romano ButiQ s-a înființat în 2011 cu scopul promovării nondiscriminării prin desfășurarea de activități culturale și educative prin care oamenii să descopere experimental valoarea pe care membrii comunității rome o aduc în societate, dincolo de stereotipul negativ sau de paradigma de victimă.

Obiectivul principal al KCMC – K Consulting Management and Coordination este să contribuie proactiv la conturarea unei societăți în care egalitatea de șanse, accesul pe piața muncii și creșterea economică reprezintă oportunități reale pentru toate grupurile vulnerabile din România.