Rezultatele concursului “Antreprenori in Delta Dunarii”

Concursul „Antreprenori în Delta Dunării” a fost organizat în scopul impulsionării, stimulării și dezvoltării antreprenoriatului în rândul locuitorilor din Delta Dunării, încurajării creării de noi întreprinderi, susținerii spiritului managerial și promovării culturii antreprenoriale în societate. Câștigătorii vor fi recompensați cu premii bănești. În acest fel participanții la concurs ale căror proiecte de afaceri au fost premiate vor fi încurajate să dezvolte afacerea propusă.

Proiectul “Deltactiv – programe integrate pentru locuitorii Deltei” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 in baza Contractului de finanțare POSDRU/128/5.1/G/134401 si este implementat de Asociația “Romano ButiQ” în parteneriat cu K Consulting Management and Coordination SRL si Asociația Vox Deltae.

Vezi aici rezultatele concursului.