Aducem laolalta comunitati

si resurse pentru cresterea

economica si sociala a

celor al caror potential le

depaseste contexul

vulnerabil

Home

  /  training    /   Competențe AntreprenorialeCompetențe Antreprenoriale

Curs autorizat CNFPA. Competențe comune.
Tipul programului: specializare

O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine proactivă și eficientă în abordarea ideilor de afaceri și a provocărilor care intervin în managementul unei afaceri.
Antreprenorul este acea persoană care are idei inovatoare, care dă dovadă de viziune și pragmatism în stabilirea obiectivelor și care transformă ideile inovatoare în rezultate.
Cursul se adresează oricarei persoane care dorește să dobândească competențe și aptitudini pentru identificarea și punerea în practică a ideilor de afaceri sau pentru optimizarea managementului unei afaceri.
Scopul cursurlui este dezvoltarea culturii antreprenoriale prin creșterea abilității de valorificare a ideilor de afaceri

Obiective:
 • Creșterea capacității de a pune în practică ideile, de a defini, planifica și manageria proiecte;
 • Creșterea capacității de a descoperi și de a valorifica oportunitățile de afaceri;
 • Folosirea eficientă a lucrului în echipă, a creativității și a inovării.
 • Folosirea eficientă a instrumentelor de team management și alocarea resurselor
Abilități dezvoltate în cadrul cursului:
 • Identificarea resurselor necesare inițierii unei afaceri
 • Planificarea afacerii – dezvoltarea unui plan de afaceri
 • Stiluri de management – organizarea și coordonarea echipei
 • Legislație și contabilitate
 • Fluxul de produs, de la producție (achiziție) la clientul final
 • Comunicarea în cadrul firmei și relațiile cu partenerii de afaceri (tehnici de negociere, rezolvarea conflictelor)
 • Managementul performanței
Durata cursului:

Durata cursului este de 40 de ore, după cum urmează:
– 16 ore – secțiunea teoretică. Constă în parcurgerea și rezolvarea de exerciții conform programei de curs
– 24 ore – practică. Constă în elaborarea unui plan de afaceri, sub îndrumarea formatorilor (planul de afaceri elaborat în timpul cursului va constitui proba practică pentru examinarea finală)

Evaluare:

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire în urma căruia participanții vor obține un certificat de absolvire eliberat de CNFPA și recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.
Examenul de absolvire va consta într-o probă teoretică (test grilă) și una practică (proiect – plan de afaceri).
Studii minime pentru participarea la examenul CNFPA: Studii medii