Aducem laolalta comunitati

si resurse pentru cresterea

economica si sociala a

celor al caror potential le

depaseste contexul

vulnerabil

Home

  /  training    /   Manager de proiectManager de proiect

Curs autorizat CNFPA – cod cor: 242101
Tipul programului: perfecționare

Cursul MANAGER DE PROIECT vine în ajutorul celor care doresc să dobândească și să-și consolideze cunoștințele și abilitățile despre managementul proiectelor.
La sfârșitul cursului, participanții vor putea să identifice opțiuni de proiect, să acceseze oportunități de finanțare și de dezvoltare, să identifice riscurile care pot amenința îndeplinirea obiectivelor proiectului, să găsească soluții viabile pentru problemele ce pot interfera cu activitățile din cadrul proiectului.
Nu în ultimul rând, managerul de proiect are rolul de a evalua și măsura eficiența cu care activitățile sunt îndeplinite și de a propune metode de lucru necesare pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, abilități ce vor fi dezvoltate prin exercițiile practice din timpul cursului.
Cursul se adresează persoanelor care se află în căutare de soluții pentru a eficientiza, din perspective managementului, proiectele pe care le implementează sau pe care le planifică. Scopul cursului este Dezvoltarea competențelor de manager de proiect

Obiectivele cursului:
 • Stablirea obiectivelor strategice ale proiectului de implementat
 • Identificarea și selectarea oportunităților pentru proiect
 • Pregătirea unei propuneri de proiect
 • Identificarea și prioritizarea activităților din proiect
 • Întocmirea unui plan detaliat al proiectului
 • Dobândirea capacității de a propune soluții
 • Planificarea eficientă a costurilor și resurselor
 • Identificarea riscurilor ce pot afecta proiectul
Abilități dobândite în cadrul cursului:
 • Însușirea instrumentelor esențiale pentru coordonarea și derularea proiectelor
 • Familiarizarea cu metode specifice de intervenție în cadrul proiectelor
 • Familiarizarea cu metode de organizare și planificare a activităților unui proiect
 • Dobândirea de abilități necesare lucrului în echipă și de coordonare a echipelor de lucru
 • Abilități de utilizare eficientă a resurselor umane și financiare
 • Abilități necesare pentru evaluarea și monitorizarea activităților unui proiect
Durata cursului:

Durata cursului este de 40 de ore, după cum urmează:

– 16 ore – secțiunea teoretică. Constă în parcurgerea și rezolvarea de exerciții conform programei de curs
– 24 ore – practică. Constă în elaborarea unui plan de afaceri, sub îndrumarea formatorilor (planul de afaceri elaborat în timpul cursului va constitui proba practică pentru examinarea finală)

Evaluare:

Cursul se vafinaliza cu un examen de absolvireînurmacăruiaparticipanțiivorobține un certificat de absolvireeliberat de CNFPA și recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.
Examenul de absolvire va consta într-o probă teoretică (test grilă) și una practică (proiect – plan de afaceri).
Studii minime pentru participarea la examenul CNFPA: Studii superioare