Aducem laolalta comunitati

si resurse pentru cresterea

economica si sociala a

celor al caror potential le

depaseste contexul

vulnerabil

Home

  /  finalizate    /   Nevoia de Orientare, Reorientare si DezvoltareNevoia de Orientare, Reorientare si Dezvoltare

DESCRIERE

Prin acest proiect am contribuim la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si implicit scaderea somajului pentru personele inactive, aflate in cautarea unui loc de munca. Consilierea si formarea profesionala a beneficiarilor proiectului au un efect pozitiv pe termen lung, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa mai usor piata muncii si implicit posibilitatea de a avea o stabilitate financiara. Proiectul a activat in orasul Cluj-Napoca si 6 comunitati rurale din zona Nord-Vest.

DURATA / LOCALIZARE

ianuarie 2011 – octombrie 2012, Cluj-Napoca

FINANTATOR

FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară 5 – Promovarea masurilor active de ocupare. Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.

PARTENERI SI RESPONSABILITATI

Agentia de Dezvoltare Comunitara „Impreuna”

REZULTATE

– În total, 152 de persoane, apartinand mediului rural si urban, au participat la cursuri de formare profesionala in cunostinte de baza in utilizarea calculatorului
– 345 de persoane au fost orientate pe piata muncii
– 26 de persoane si-au gasit un loc de munca pe piata formala

Stiri

Achizitii kcmc